Společnost STROJMOTIV s.r.o. provádí více než dvě desetiletí generální opravy brusek, jejich modernizace a přestavby  brousicích strojů na CNC systémy. Tyto varianty umožňují našim zákazníkům upravit stroj s vyzrálou konstrukcím mající parametry a funkce nejmodernějších brusek. Dále také nabízí servis strojů, kooperaci broušení, nebo výrobu strojních dílů.

Specializuje se nejen na provádění generálních oprav brusek, ale i na opravy dílčích částí strojů. Opravy a přestavby jsou prováděny týmem zkušených odborníků, kteří mají mnoholeté zkušenosti s výrobou a servisem strojů. Kombinace specializovaného týmu a moderního vybavení je zárukou vysoké kvality provedené opravy nebo modernizace.

Stroje procházejí generální opravou mechanických a hydraulických částí. Následně je provedena nová elektroinstalace. Na závěr je stroj opatřen kvalitním lakem, který zabezpečí nejen dlouhou životnost, ale i vzhled odpovídající stroji po generální opravě. S opraveným strojem obdrží zákazník revizní zprávu včetně schéma elektroinstalace, protokol o kontrolním broušení, protokol přesnosti a prohlášení o shodě. Samozřejmostí je také záruka v délce jednoho roku.

V případě zájmu je také možné nabídnout generální opravu výměnným způzobem. Tato varianta je velmi výhodná, jelikož dokáže zkrátit odstávku stroje pouze na dobu demontáže a okamžité instalace stroje po generální opravě. Citelná úspora Vašich výrobních nákladů je dosažena především v případě, kdy by po dobu opravy bylo nutné zajistit výrobu kooperací.

Náhradní díly a příslušenství k uvedeným strojům vede firma skladem a je připravena i na Vaše speciální požadavky.