Bezhroté brusky jsou vhodné pro sériové i kusové broušení vnějších průměrů totačních těles. Díky jejich vysoké konstrukční tuhosti nabízí velmi vysoký brousicí výkon při zachování vysoké přesnosti. Mohou pracovat v průběžném ( válcový broušený tvar) či zápichovém ( možnost různě tvarovaného rotačního dílce) režimu. Pro umožnění vysokého výkonu je vhodné tento typ brusek vybavit dopravníkovými pásy, robotickými či ostatními typy manipulátorů, které jsou řízeny řídicím systémem stroje.

BB10

BB10

Bezhrotá bruska BB10 je jedna z nejrozšířenějších bezhrotých brusek pro kusovou i sériovou výrobu v nepřetržitém provoze učena pro broušení vnějších ploch rotačních těles. Při využití CNC a tvarového orovnání je možné broušení složitých rotařních těles.