Bezhroté brusky jsou vhodné pro sériové i kusové broušení vnějších průměrů totačních těles. Díky jejich vysoké konstrukční tuhosti nabízí velmi vysoký brousicí výkon při zachování vysoké přesnosti. Mohou pracovat v průběžném ( válcový broušený tvar) či zápichovém ( možnost různě tvarovaného rotačního dílce) režimu. Pro umožnění vysokého výkonu je vhodné tento typ brusek vybavit dopravníkovými pásy, robotickými či ostatními typy manipulátorů, které jsou řízeny řídicím systémem stroje.

BB10

BB10

Bezhrotá bruska BB10 je jedna z nejrozšířenějších bezhrotých brusek pro kusovou i sériovou výrobu v nepřetržitém provoze učena pro broušení vnějších ploch rotačních těles. Při využití CNC a tvarového orovnání je možné broušení složitých rotařních těles.

BB 400ST CNC

Bezhrotá bruska BB 400ST CNC představuje velmi přesný a zároveň nejvýkonnější stroj pro průběžné i zápichové broušení rotačních součástí. Jeho brusný kotouč o průměru 800mm spolu s velmi tuhou a přesnou konstrukcí umožňuje brousit dílce až do průměru 400mm.

Spolu s dvojramenným portálovým zakládačem představuje velmi hospodárný způsob broušení i tvarově složitých dílců. Velkou výhodou stroje je, že lože je skloněno o 30° a maximálně tak využívá gravitace pro roztáčení dílců.


BBJ6

Modernizovaná bezhrotá bruska BBJ6 splňující vysoké nároky pro broušení průběžným i zápichovým způsobem v kusové i malosériové výrobě. Vysoká přesnost, letmo uložená vřetena pro snadnou výměnu kotoučů a kompaktní provedení brusky jsou důvodem její vysoké oblíbenosti. Brusku lze osadit brusným kotoučem o maximální průměru 350 mm a brousit dílce o průměru až 63 mm!